Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Szkoła dla dorosłych

  Trwa nabór na rok 2024/25 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Dlaczego warto?
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Szkoła Partnerska Viessmann to miejsce, w którym zdobędziesz tytuł technika chłodnictwa i klimatyzacji

  Trwa nabór na rok 2024/25 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Zapisz się wstępnie

Informacje o kursie technika chłodnictwa i klimatyzacji

Kto może zostać słuchaczem

 

Do szkoły może zapisać się każdy, ale tylko ten kto ma średnie wykształcenie (również bez zdanej matury) uzyska tytuł technika. Osoby z niższym wykształceniem np. podstawowym lub zawodowym uzyskują świadectwa ukończenia dwóch kwalifikacji w zawodzie bez tytułu technika. Osoby te po uzupełnieniu wykształcenia średniego, nawet po kilku latach od chwili ukończenia szkoły mogą wystąpić o nadanie tytułu technika bez żadnych egzaminów. Nauka w szkole jest od podstaw, tak że mogą uczestniczyć w niej osoby dotychczas nie związane z branżą.

 
System kształcenia: zaoczny / teoria – e-learning (przez internet) na żywo; praktyka – zjazdowo w ośrodkach szkoleniowych firmy Viessmann lub innych ośrodkach
Czas trwania nauki: 1,5 roku

Cykl kształcenia – kursy ELE.03. i ELE.04

Na całkowity cykl kształcenia składają się dwa kursy kwalifikacyjne ELE.03 i ELE.04:

 

1-szy etap nauki: od września 2023r. do maja 2024r. – kurs zawodowy ELE.03 Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Po ukończeniu kursu ELE.03 – egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

 
2-gi etap nauki: od lipca 2024r. do grudnia 2024r. – kurs zawodowy ELE.04 Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła . Po ukończeniu kursu ELE.04 – egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
 
 
Słuchacze posiadający wykształcenie średnie (również bez zdanej matury), po pozytywnym zdaniu egzaminów z kursów ELE.03 i ELE.04, automatycznie uzyskują tytuł Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji (bez dodatkowych egzaminów)

 

Dodatkowe Kwalifikacje

 

Ponadto po ukończeniu szkoły oprócz świadectwa ukończenia dwóch kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomu Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji, otrzymuje się dodatkowo podstawowe uprawnienia i certyfikaty firmy Viessmann (poza szkołą szkolenia te są płatne, nasi słuchacze mają to w ramach czesnego). Również dodatkowo można zdobyć uprawnienia państwowe: energetyczne, sep, gazowe (te są nieobowiązkowe i dodatkowo płatne).

 

System prowadzenia zajęć

 

Wykłady w szkole odbywają się na platformie internetowej (na żywo) 2 lub 3 razy w tygodniu zawsze o godz. 19.00 (po 2-3 godz. wykładu) – możesz korzystać z wykładów nie ruszając się z domu i w wygodny sposób ukończyć kurs Technika Chłodnictrwa i Klimatyzacji. Wykłady te będą też nagrywane i można będzie je odsłuchać w dowolnym czasie. Natomiast zjazdy stacjonarne na zajęcia praktyczne w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann lub innych ośrodkach, są średnio raz na 3 tygodnie weekendowo (soboty, niedziele lub soboty i niedziele) – niektóre z tych zajęć praktycznych mogą odbywać się w formie zajęć instruktażowych na żywo przez internet.

 

Opłaty

 

Opłaty za cały cykl kształcenia uzależnione są od formy płatności jaką przyjmie słuchacz. Występują trzy warianty płatności:

 
Ratalna miesięczna: 17 x 430 zł. Koszt wynosi. 7.310 zł.
4 raty x 1.750 zł. Koszt wynosi 7.000 zł.
2 raty x 3.400 zł. Koszt wynosi 6.800 zł.
 
Występuje też jednorazowa opłata wpisowa 270 zł plus opłata dwóch egzaminów – każdy po 200 zł.

 

 

Rekrutacja

 

O wpisaniu kandydata na listę słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłata wpisowego w wysokości 270 zł. Wszyscy kandydaci po wpisaniu na listę będą informowani o pierwszym spotkaniu inauguracyjnym e-mailem i sms-em pod koniec sierpnia lub w pierwszych dniach września. Informacja o rozpoczęciu będzie umieszczona również na naszej stronie internetowej z początkiem września.

 
Zapisz się już teraz – wpłacając wpisowe automatycznie rezerwujesz sobie miejsce na liście przyjętych.

 

POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE

 

Niektórzy nasi słuchacze już taką pożyczkę otrzymali.

 

Wnioski o Pożyczkę można składać od 18.03 tego roku – program będzie otwarty do czasu wyczerpania środków.

 

Wniosek o Pożyczkę składa się nie wcześniej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem wybranej formy kształcenia – jeśli ktoś złoży wcześniej, zostanie odrzucony zw względów formalnych.

Czas na rozpatrzenie Wniosku – max 30 dni.

 

 

POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE 

 

Informacje o programie: https://inwestujwrozwoj.pl/

 

Jest to nieoprocentowana pożyczka z możliwością częściowego umorzenia.

 

„Pożyczka na kształcenie” w skrócie:

 

 • pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.),
 • przeznaczona na sfinansowanie wybranej formy kształcenia,
 • wysokość pożyczki: od 600 do 100 000 zł,
 • pożyczka może stanowić do 100% kosztów kształcenia
 • możliwość umorzenia od 20 do 25% kwoty pożyczki
 • wnioski o pożyczkę – za pomocą systemu wnioskowania on-line
 • pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym,
 • minimalny okres spłaty pożyczki to 12 miesięcy, a maksymalny 36 miesięcy – 3 lata

 

 

Na co pożyczka?

 

 • na kursy i szkolenia.
 • na studia podyplomowe (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia),
 • na inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty,

 

 

Dla kogo pożyczka ?

 

 • dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieszkających na obszarze Polski,
 • dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia),
 • dla osób samo zatrudnionych,
 • dla osób niepracujących: bezrobotnych, na urlopach wychowawczych, itp.,
 • dla osób posiadających zdolność do spłaty pożyczki, to znaczy:
  wykażą się odpowiednimi przychodami (zarobkami), lub które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

 

Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

 

Umorzenie części pożyczki

Umorzenie może wynosić 20-25% wartości udzielonej pożyczki, przez anulowanie ostatnich rat pożyczki.  

Aby uzyskać 20% umorzenia (umorzenie podstawowe) – należy ukończyć wybraną formę kształcenia w okresie zgodnym z umową pożyczkową oraz w ciągu trzech miesięcy od zakończenia złożyć wniosek o umorzenie załączając do niego dokument poświadczający ukończenie kształcenia w terminie.

 

Umorzenie dodatkowe – można uzyskać dodatkowo 5% umorzenia kwoty udzielonej pożyczki dla osób, które spełnią jeden z poniższych warunków:

 

 • osoby pracujące i samozatrudnione: gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione), przedstawiony we wniosku o pożyczkę, jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni;
 • osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

 

Umorzenie dodatkowe przysługuje tylko łącznie z umorzeniem podstawowym, tj. po spełnieniu warunków dla umorzenia podstawowego.

 

Umorzenia podstawowe i dodatkowe nie przysługują pożyczkobiorcy w przypadku:

 

 • niespełnienia warunków umorzenia
 • wypowiedzenia umowy pożyczki,
 • nieukończenia przez niego zakładanej formy kształcenia,
 • spłaty pożyczki przed zakończeniem formy kształcenia i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego.

Dlaczego warto?

 • CIEKAWA KARIERA – technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach.
 • NIEDOBÓR FACHOWCÓW – w statystykach urzędów pracy techników chłodnictwa i klimatyzacji oraz monterów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych uznaje się za zawody maksymalnie deficytowe.
 • DOBRE WYNAGRODZENIE – jako, że rośnie zapotrzebowanie na fachowców tej branży, to ich zarobki będą rosnąć.
 • PEWNA PRACA – wciąż rośnie liczba zastosowań urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła, w różnych dziedzinach gospodarki.

Trwa nabór na rok 2024/2025

Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!

Aktualności:

Zawód deficytowy – technik klimatyzacji i chłodnictwa

W branży budowlanej obserwuje się wyraźny deficyt pracowników. Do tej grupy zaliczają się również technicy klimatyzacji i chłodnictwa. Dlaczego brakuje fachowców w tak dobrze rozwijającej…

Klimatyzacja – rynek z przyszłością

Klimatyzacja nie jest już tylko luksusem dla wybranych. Coraz więcej osób decyduje się na zainstalowanie jej w swoim domu, a branża chłodnicza nieustannie się rozwija….

Zobacz wszystkie aktualności