Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Szkoła dla dorosłych

  Trwa nabór na rok 2021 r. Rozpoczęcie wrzesień 2021 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Dlaczego warto?
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Szkoła Viessmann to miejsce, w którym zdobędziesz tytuł technika chłodnictwa i klimatyzacji

  Trwa nabór na rok 2021 r. Rozpoczęcie wrzesień 2021 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Zapisz się wstępnie

Informacje o kursie technika chłodnictwa i klimatyzacji

Kto może zostać słuchaczem

 

Do szkoły może zapisać się każdy, ale tylko ten kto ma średnie wykształcenie (również bez zdanej matury) uzyska tytuł technika. Osoby z niższym wykształceniem np. podstawowym lub zawodowym uzyskują świadectwa ukończenia dwóch kwalifikacji w zawodzie bez tytułu technika. Osoby te po uzupełnieniu wykształcenia średniego, nawet po kilku latach od chwili ukończeniu akademii mogą wystąpić o nadanie tytułu technika bez żadnych egzaminów. Nauka w akademii jest od podstaw, tak że mogą uczestniczyć w niej osoby dotychczas nie związane z branżą.

 

Program kształcenia Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2012r.

 

System kształcenia: zaoczny // teoria – e-learning (przez internet) na żywo; praktyka – zjazdowo w ośrodkach szkoleniowych firmy Viessmann lub innych ośrodkach, a niektóre w formie zajęć instruktażowych na żywo przez internet.

Czas trwania nauki: 1,5 roku

 

Na całkowity cykl kształcenia składają się dwa kursy kwalifikacyjne ELE.03 i ELE.04

 

Kurs ELE.03 trwa od września 2021 r. do ok. 15 maja 2022 r. – egzamin w czerwcu 2022 r.

 

Kurs ELE.04 trwa od czerwca 2022 r. do ok. 15 grudnia 2022 r. – egzamin w styczniu 2023 r.

 

 • Pierwszy kurs kwalifikacyjny zawodowy ELE.03 – „Montaż, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych”. Po ukończeniu kursu ELE.03 – egzamin przed OKE (Okręgową Komisją Egzaminacyjną) i świadectwo państwowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 • Drugi kurs kwalifikacyjny zawodowy ELE.04 –„Montaż, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych”. Po ukończeniu kursu ELE.04 – egzamin przed OKE (Okręgową Komisją Egzaminacyjną) i świadectwo państwowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Słuchacze posiadający wykształcenie średnie, po pozytywnym zaliczeniu egzaminów z kursów ELE.03 i ELE.04, automatycznie uzyskują tytuł Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (bez dodatkowych egzaminów) w tym Europass wydany w języku angielskim.

 

Dodatkowe Kwalifikacje

 

Ponadto po ukończeniu akademii oprócz świadectwa ukończenia dwóch kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomu technika chłodnictwa i klimatyzacji, otrzymuje się dodatkowo podstawowe uprawnienia i certyfikaty firmy Viessmann z umieszczeniem nazwiska na stronie internetowej firmy (poza szkołą szkolenia te są płatne, nasi słuchacze mają to w ramach czesnego), również dodatkowo można zdobyć uprawnienia państwowe: energetyczne, sep, gazowe (te ostatnie są nieobowiązkowe i dodatkowo płatne).

Absolwenci po ukończeniu akademii otrzymują również od Urzędu Dozoru Technicznego 5 certyfikatów OZE (na poszczególne urządzenia), wprowadzonych ustawą w 2014 r. nie ponosząc dodatkowych kosztów oprócz opłaty za ich wydanie tj. 180 zł każdy.

Natomiast zdobycie tylko tych certyfikatów poza naszą akademią wiąże się z odbyciem 5 tematycznych kursów gdzie każdy może kosztować od 1,5 do 2,5 tyś. zł. Ponadto każdy kurs kończy się egzaminem – koszt każdego to 780 zł, plus koszty ich wydania 180 zł każdy. Jak widać koszty ukończenia akademii są znacznie niższe.

 

System prowadzenia zajęć

 

Wykłady w akademii odbywają się na platformie internetowej (na żywo) 2 lub 3 razy w tygodniu zawsze o godz. 19.00 (po 2, 3 godz. wykładu)-możesz korzystać z wykładów nie ruszając się z domu i w wygodny sposób ukończyć kurs technika klimatyzacji. Wykłady te będą też nagrywane i można będzie je odsłuchać w dowolnym czasie. Natomiast zjazdy stacjonarne na zajęcia praktyczne w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann lub innych ośrodkach, są średnio raz na 3 tygodnie weekendowo (soboty, niedziele lub soboty i niedziele) – niektóre z tych zajęć praktycznych mogą odbywać się w formie zajęć instruktażowych na żywo przez internet.

 

Opłaty

 

Opłaty za cały cykl kształcenia uzależnione są od formy płatności jaką przyjmie słuchacz. Występują trzy warianty płatności:

 1. Ratalna miesięczna: 17 rat po 390 zł. Całościowy cykl kształcenia wynosi 6630 zł.

 2. Ratalna: 4 raty po 1550 zł. Całościowy cykl kształcenia wynosi 6200 zł. – (oszczędzasz 430 zł.)

 3. Ratalna: 2 raty po 3000 zł. Całościowy cykl kształcenia wynosi 

 

Występuje też jednorazowa opłata wpisowa 250 zł plus opłata dwóch egzaminów – każdy po 200 zł (pierwszy egzamin opłacany w miesiącu czerwcu 2022, drugi w styczniu 2023).

UWAGA: przed dokonaniem wpłaty wpisowego należy najpierw zadzwonić na nr tel: 505 036 015

 

Uwaga: Istnieje możliwość skredytowania w/w szkolenia ze środków unijnych (0% odsetek, spłata rozłożona do 3 lat, możliwość umorzenia kredytu 20-25%. Więcej informacji poniżej.

 

Ponadto – Akademia Viessmann w najbliższym czasie zostanie wpisana jako jednostka szkoląca do Bazy Usług Rozwojowych (takie przygotowania czynimy), co umożliwi naszym kandydatom i słuchaczom staranie się o sfinansowanie kształcenia ze środków unijnych w wysokości nawet do 80%. Jednak ta propozycja będzie skierowana tylko do osób posiadających własną działalność, lub pracodawców chcących skierować swoich pracowników na szkolenie. Szersze informacje w tym zakresie prześlemy Państwu jak już będziemy wpisani jako jednostka szkoląca do bazy usług rozwojowych.

 

Rekrutacja

 

O wpisaniu kandydata na listę słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłata wpisowego w wysokości 250 zł. Wszyscy kandydaci po wpisaniu na listę będą informowani o pierwszym spotkaniu inauguracyjnym e-mailem i sms-em pod koniec sierpnia lub w pierwszych dniach września. Informacja o rozpoczęciu będzie umieszczona również na naszej stronie internetowej z początkiem września.

 

Zapisz się już teraz – wpłacając wpisowe w wysokości 250 zł automatycznie rezerwujesz sobie miejsce na liście przyjętych. 

 

UWAGA: po dokonaniu opłaty wpisowej należy niezwłocznie potwierdzić to telefonicznie na nr tel: 505 036 015

 

Opłatę wpisowego należy kierować na adres placówki szkoleniowej firmy Viessmann t.j:

 

Bank PKO BP

Branżowa Szkoła I stopnia Elektroenergetyk, ul. H. Sienkiewicza 6a, 53-652 Wrocław

nr konta: 60 1020 3017 0000 2602 0519 3844

W tytule przelewu: wpisowe CHiK, nazwisko imię, oddział Akademii
np.: wpisowe CHiK, Kowalski Jan, oddział Wrocław

 

Podpisanie umowy o kształcenie w Akademii nastąpi na spotkaniu inauguracyjnym we wrześniu w oddziałach Akademii Viessmann.

Uwaga. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

W sprawie szczegółów proszę dzwonić pod nr 505-036-015, lub wysłać swój numer telefonu – oddzwonimy.

 

POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE

 

Niektórzy nasi słuchacze już taką pożyczkę otrzymali.

 

Wnioski o Pożyczkę można składać od 18.03 tego roku – program będzie otwarty do czasu wyczerpania środków.

 

Wniosek o Pożyczkę składa się nie wcześniej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem wybranej formy kształcenia – jeśli ktoś złoży wcześniej, zostanie odrzucony zw względów formalnych.

Czas na rozpatrzenie Wniosku – max 30 dni.

 

 

POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE 

 

Informacje o programie: https://inwestujwrozwoj.pl/

 

Jest to nieoprocentowana pożyczka z możliwością częściowego umorzenia.

 

„Pożyczka na kształcenie” w skrócie:

 

 • pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.),
 • przeznaczona na sfinansowanie wybranej formy kształcenia,
 • wysokość pożyczki: od 600 do 100 000 zł,
 • pożyczka może stanowić do 100% kosztów kształcenia
 • możliwość umorzenia od 20 do 25% kwoty pożyczki
 • wnioski o pożyczkę – za pomocą systemu wnioskowania on-line
 • pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym,
 • minimalny okres spłaty pożyczki to 12 miesięcy, a maksymalny 36 miesięcy – 3 lata

 

 

Na co pożyczka?

 

 • na kursy i szkolenia.
 • na studia podyplomowe (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia),
 • na inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty,

 

 

Dla kogo pożyczka ?

 

 • dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieszkających na obszarze Polski,
 • dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia),
 • dla osób samo zatrudnionych,
 • dla osób niepracujących: bezrobotnych, na urlopach wychowawczych, itp.,
 • dla osób posiadających zdolność do spłaty pożyczki, to znaczy:
  wykażą się odpowiednimi przychodami (zarobkami), lub które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

 

Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

 

Umorzenie części pożyczki

Umorzenie może wynosić 20-25% wartości udzielonej pożyczki, przez anulowanie ostatnich rat pożyczki.  

Aby uzyskać 20% umorzenia (umorzenie podstawowe) – należy ukończyć wybraną formę kształcenia w okresie zgodnym z umową pożyczkową oraz w ciągu trzech miesięcy od zakończenia złożyć wniosek o umorzenie załączając do niego dokument poświadczający ukończenie kształcenia w terminie.

 

Umorzenie dodatkowe – można uzyskać dodatkowo 5% umorzenia kwoty udzielonej pożyczki dla osób, które spełnią jeden z poniższych warunków:

 

 • osoby pracujące i samozatrudnione: gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione), przedstawiony we wniosku o pożyczkę, jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni;
 • osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

 

Umorzenie dodatkowe przysługuje tylko łącznie z umorzeniem podstawowym, tj. po spełnieniu warunków dla umorzenia podstawowego.

 

Umorzenia podstawowe i dodatkowe nie przysługują pożyczkobiorcy w przypadku:

 

 • niespełnienia warunków umorzenia
 • wypowiedzenia umowy pożyczki,
 • nieukończenia przez niego zakładanej formy kształcenia,
 • spłaty pożyczki przed zakończeniem formy kształcenia i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego.

Dlaczego warto?

 • CIEKAWA KARIERA – technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach.
 • NIEDOBÓR FACHOWCÓW – w statystykach urzędów pracy techników chłodnictwa i klimatyzacji oraz monterów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych uznaje się za zawody maksymalnie deficytowe.
 • DOBRE WYNAGRODZENIE – jako, że rośnie zapotrzebowanie na fachowców tej branży, to ich zarobki będą rosnąć.
 • PEWNA PRACA – wciąż rośnie liczba zastosowań urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła, w różnych dziedzinach gospodarki.

Trwa nabór na rok 2021

Rozpoczęcie wrzesień 2021 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!
Możesz też zadzwonić pod numer 532 885 642 lub 505 036 015 (pon.-sob. 9-19)