Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Szkoła dla dorosłych

  Trwa nabór na rok 2024/25 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Dlaczego warto?
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Szkoła Partnerska Viessmann to miejsce, w którym zdobędziesz tytuł technika chłodnictwa i klimatyzacji

  Trwa nabór na rok 2024/25 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Zapisz się wstępnie

Dla absolwentów

Strefa dedykowana Absolwentom Szkoły Partnerskiej Viessmann.

 

EGZAMINY PAŃSTWOWE

Terminy najbliższych egzaminów

Uwaga. Jest to zakres dat ustalony przez CKE. W tym zakresie szkoła zaplanuje egzaminy – będą to wybrane dni spośród dostępnych.

sesja styczeń-luty 2023r:

Egzamin pisemny (teoretyczny – test 40 pytań):
dla ELE.03: od 10.01 do 14.01.2023r.
dla ELE.04: od 10.01 do 14.01.2023r.

 

Egzamin praktyczny:
dla ELE.03 – (model „w” – wykonanie, na stanowisku egzaminacyjnym): od 09.01 do 21.01.2023r.
dla ELE.04 (model „d” – „dokumentacja”, rozwiązywany na papierze): 09.01.2023r.

Wyniki egzaminów: od 27.03.2023r.

 

Żeby zostać dopuszczonym do egzaminów trzeba złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminu/egzaminów oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.

Deklaracja – prosimy wypełnić Deklarację on-line:
ELE.03, link do Deklaracji >
ELE.04, link do Deklaracji >

 

Instrukcja:  
– wypełnij Deklarację online
– otrzymasz e-mail z plikiem Deklaracji w formacie PDF
– podpisz Deklarację i skan lub zdjęcie odeślij na adres: kgnyra@gmail.com

 

Termin składania Deklaracji na egzaminy w sesji styczeń-luty 2024r.: do 10 września 2023r.

Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. 

 

Opłata egzaminacyjna:
200 zł za egzaminy dla ELE.03 („200 zł” – jest to kwota do zapłacenia i obejmuje wszystkie egzaminy dla ELE.03);
dla poprawiających, czyli zdających tylko jeden egzamin, np. tylko pisemny lub tylko praktyczny, opłata wynosi 100 zł.

200 zł za egzaminy ELE.04 („200 zł” – jest to kwota do zapłacenia i obejmuje wszystkie egzaminy dla ELE.04);
dla poprawiających, czyli zdających tylko jeden egzamin, np. tylko pisemny lub tylko praktyczny, opłata wynosi 100 zł.

 

Wpłata na ok. 1 miesiąc przed egzaminami, na konto:
Dane odbiorcy: Branżowa Szkoła I Stopnia Elektroenergetyk ul. H. Sienkiewicza 6a, 53-652 Wrocław
Numer konta: 61 1020 3017 0000 2102 0519 3877
W tytule przelewu: imię i nazwisko zdającego, opłata egzaminacyjna.

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE), Wrocław:
strona www > 
dane adresowe i kontaktowe > 
kontakty do poszcz. wydziałów OKE > 

 

– wyniki egzaminów, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy: tel.: 71 785 18 69, e-mail: wo.sekretariat@oke.wroc.pl
– wgląd do prac egzaminacyjnych: tel. 71 785 18 85, e-mail: wglady@oke.wroc.pl

 

Wgląd do pracy egzaminacyjnej
Każdy zdający może uzyskać wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej. Na przykład, żeby sprawdzić poprawność ocenienia pracy i ostateczny wynik egzaminu (czasami zdążają się błędy przy ocenianiu pracy egzaminacyjnej).
Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu może zwrócić się do dyrektora OKE we Wrocławiu z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, zawierającym szczegółowe uzasadnienie złożenia wniosku.” 

 

Aby uzyskać wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej, trzeba:
– złożyć Wniosek do OKE Wrocław
– OKE wyznacza dzień i godzinę, kiedy będzie można zobaczyć swoją pracę – osobiście, w siedzibie OKE we Wrocławiu. (nie ma innej możliwości uzyskania wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej).
Strona z informacjami o „Wglądzie”: https://oke.wroc.pl/wglad-do-prac-egzaminacyjnych/
OKE Wrocław – dział zajmujący się: Wgląd do prac egzaminacyjnych: tel. 71 785 18 85, e-mail: wglady@oke.wroc.pl

 

Certyfikat kwalifikacji zawodowej (Świadectwo państwowe)
Po zdaniu egzaminów państwowych OKE Wrocław (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), wystawia każdemu indywidualnie Certyfikat kwalifikacji zawodowej, potwierdzające uzyskane kwalifikacje w zawodzie, dla ELE.03 i oddzielnie dla ELE.04.

OKE przekazuje Certyfikaty do Szkoły, która następnie każdemu wysyła pocztą. 

 

Dyplom zawodowy i EUROPASS
Dyplom zawodowy, potwierdzający wykształcenie w zawodzie: Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz EUROPASS wystawia OKE Wrocław.

Aby otrzymać dyplom Technika CHiK i Europass, należy do OKE Wrocław przesłać:
– wniosek o wydanie dyplomu i
– świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia minimum średniego: oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.

 

Strona OKE skąd można pobrać wniosek o wydanie Informacje dla zdających >
Link bezpośredni do pobrania wniosku – plik PDF >

We wniosku, należy podać;
„symbol cyfrowy zawodu”: 311929
„nazwa zawodu”: Technik chłodnictwa i klimatyzacji
„Do wniosku dołączam” – trzeba zaznaczyć: „Świadectwo ukończenia szkoły” – dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia minimum średniego.
 „Świadectwa potwierdzające następujące kwalifikacje” – nie zaznaczamy tego, bo OKE Wrocław ma wszystkie potrzebne informacje o naszych Absolwentach (wszystko realizowane w ramach OKE Wrocław)

 

Dane adresowe OKE Wrocław > 

W razie pytań – dane kontaktowe z działem OKE: Wyniki egzaminów, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy:

tel.: 71 785 18 69, e-mail: wo.sekretariat@oke.wroc.pl

 

 

Dlaczego warto?

 • CIEKAWA KARIERA – technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach.
 • NIEDOBÓR FACHOWCÓW – w statystykach urzędów pracy techników chłodnictwa i klimatyzacji oraz monterów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych uznaje się za zawody maksymalnie deficytowe.
 • DOBRE WYNAGRODZENIE – jako, że rośnie zapotrzebowanie na fachowców tej branży, to ich zarobki będą rosnąć.
 • PEWNA PRACA – wciąż rośnie liczba zastosowań urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła, w różnych dziedzinach gospodarki.

Trwa nabór na rok 2024/2025

Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!

Aktualności:

Zawód deficytowy – technik klimatyzacji i chłodnictwa

W branży budowlanej obserwuje się wyraźny deficyt pracowników. Do tej grupy zaliczają się również technicy klimatyzacji i chłodnictwa. Dlaczego brakuje fachowców w tak dobrze rozwijającej…

Klimatyzacja – rynek z przyszłością

Klimatyzacja nie jest już tylko luksusem dla wybranych. Coraz więcej osób decyduje się na zainstalowanie jej w swoim domu, a branża chłodnicza nieustannie się rozwija….

Zobacz wszystkie aktualności