Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Szkoła dla dorosłych

  Trwa nabór na rok 2023/24 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Dlaczego warto?
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Szkoła Partnerska Viessmann to miejsce, w którym zdobędziesz tytuł technika chłodnictwa i klimatyzacji

  Trwa nabór na rok 2023/24 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Zapisz się wstępnie

Egzaminy

Kursy ELE.03 i ELE.04 kończą się:

 • „egzaminem wewnętrznym” – organizowanym przez Szkołę, pod koniec danego kursu
 • egzaminem państwowym – potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w czerwcu 2021r.

 

EGZAMINY PAŃSTWOWE 

Wyniki egzaminów z sesji czerwiec-lipiec 2022rod 31.08.2022r.

Termin najbliższej sesji egzaminacyjnej (dla absolwentów kursu ELE.04 i „poprawkowiczów”): styczeń-luty 2023r.
Termin składania Deklaracji przystąpienie do egzaminów: do 15.09.2022r.

 

Deklaracja online:
– dla ELE.03 – link do Deklaracji >
– dla ELE.04 – link do Deklaracji >

Instrukcja:  
– wypełnij Deklarację online
– otrzymasz e-mail z plikiem Deklaracji w formacie PDF
– podpisz Deklarację i skan lub zdjęcie odeślij na adres: kgnyra@gmail.com

 

Termin najbliższej sesji egzaminacyjnej dla kursów rozpoczętych we wrześniu 2022rczerwiec-lipiec 2023r. 

 

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.

Egzamin pisemny (teoretyczny), dla ELE.03 i ELE.04:
– test jednokrotnego wyboru: 40 pytań
– minimum na zaliczenie: połowa poprawnych odpowiedzi (50%)

 

Egzamin praktyczny:
dla ELE.03 (model „w” – wykonanie zadania praktycznego)
dla ELE.04 (model „d” – „dokumentacja”, rozwiązywany na papierze)
Minimum na zaliczenie egzaminu praktycznego ELE.03 i ELE.04: 75 punktów.

 

Żeby zostać dopuszczonym do egzaminów trzeba złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminu/egzaminów oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.

Termin składania Deklaracji na egzaminy w sesji styczeń-luty 2023r.: do 15 września 2022r.

Opłata egzaminacyjna: 200 zł – płatność w grudniu 2022r.
Wpłaty na indywidualne konto bankowe, podane w Umowie o kształcenie. 

 

Więcej o egzaminach i dokumenty, na stronie OKE Wrocław: https://oke.wroc.pl/formula-2019/

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE), Wrocław:
– strona www > 
– dane adresowe i kontaktowe > 
– kontakty do poszcz. wydziałów OKE > 

– wyniki egzaminów, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy: tel. 71 785 18 64, e-mail: hermes@oke.wroc.pl
– wgląd do prac egzaminacyjnych: tel. 71 785 18 85, e-mail: wglady@oke.wroc.pl

 

OŚRODEK EGZAMINACYJNY

Ośrodek egzaminacyjny znajduje się w Zespole Szkół nr 18,
Wrocław, ul. Młodych Techników 58.

Nocleg blisko Ośrodka Egzaminacyjnego:

Citi Hotels Wrocław,
ul. Trzemeska 10, 53-679 Wrocław
tel. +48 603 209 908
e-mail: citiwroclaw@cfihotels.pl

ok. 15 minut pieszo do Ośrodka Egzaminacyjnego (ZS18, Wrocław, ul. Młodych Techników 58).

 

Uwaga. Słuchacz, który nie zadał lub nie zdawał egzaminu państwowego w pierwszym terminie, może przystąpić do niego w następnych terminach-sesjach. A takie są dwie każdego roku: 
sesja styczeń-luty,
sesja czerwiec-lipiec.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, należy nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminu do Kierownika kursów:

Krzysztof Gnyra
tel. kom: 602 231 407
e-mail: kgnyra@gmail.com

 

UWAGA:

 • Na egzamin trzeba przybyć 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 • Warunek przystąpienia do egzaminu – za okazaniem dowodu osobistego.
 • Na salę egzaminacyjną nie można wnosić telefonów komórkowych.
 • Część pisemna (egzamin teoretyczny): każdy zdający musi mieć długopis  z czarnym tuszem – najlepiej dwa długopisy, oraz może mieć kalkulator prosty.
 • Część praktyczna (egzamin praktyczny)
  dla ELE.03: każdy zdający powinien mieć własne ubranie robocze
  dla ELE04każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem  oraz własne przybory: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

 

Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

„Egzamin wewnętrzny” dla Kursu ELE.03 i ELE.04:

 • jest obowiązkowy i
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego jest podstawą do zaliczenia danego Kursu

 

Egzamin odbędzie się w oddziałach Szkoły – w oddziałach firmy Viessmann, w ramach zajęć praktycznych (przerwa w zajęciach, ok. 1 godzina na egzamin). Może zostać zorganizowany w innej formie, jeśli wymagać tego będą ograniczenia epidemiologiczne. 

 

Harmonogram egzaminów wewnętrznych – zostanie ogłoszony pod koniec trwania danego kursu.

 

Informacje dodatkowe
Egzamin w formie pisemnej – testu jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź właściwa na dane pytanie), 40 pytań, czas na rozwiązanie testu: 1 godzina.

 

Egzamin poprawkowy:
Osoby, które z przyczyn losowych nie będą mogły przybyć na egzamin wewnętrzny końcowy, będą miały szansę na egzaminie poprawkowym, którego datę i miejsce podamy w odpowiednim czasie.

 

Ważne:
Osoba, która nie przystąpi do egzaminu wewnętrznego nie otrzyma Zaświadczenia o ukończeniu kursu,
co oznacza, że nie będzie mogła przystąpić do egzaminu państwowego z danej kwalifikacji.

 

 

Pytania i dodatkowe informacje:
Krzysztof Gnyra
tel. kom: 602 231 407
e-mail: kgnyra@gmail.com

Dlaczego warto?

 • CIEKAWA KARIERA – technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach.
 • NIEDOBÓR FACHOWCÓW – w statystykach urzędów pracy techników chłodnictwa i klimatyzacji oraz monterów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych uznaje się za zawody maksymalnie deficytowe.
 • DOBRE WYNAGRODZENIE – jako, że rośnie zapotrzebowanie na fachowców tej branży, to ich zarobki będą rosnąć.
 • PEWNA PRACA – wciąż rośnie liczba zastosowań urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła, w różnych dziedzinach gospodarki.

Trwa nabór na rok 2023/2024

Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!
Możesz też zadzwonić pod numer 532-885-642 (pon-sob, 09:00-19:00)