Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Szkoła dla dorosłych

  Trwa nabór na rok 2022/23 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Dlaczego warto?
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Szkoła Partnerska Viessmann to miejsce, w którym zdobędziesz tytuł technika chłodnictwa i klimatyzacji

  Trwa nabór na rok 2022/23 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Zapisz się wstępnie

Egzaminy

Kursy ELE.03 i ELE.04 kończą się:

 • „egzaminem wewnętrznym” – organizowanym przez Szkołę, pod koniec danego kursu
 • egzaminem państwowym – potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w czerwcu 2021r.

 

EGZAMINY PAŃSTWOWE – w 2022r. 

Terminy najbliższych egzaminów
sesja styczeń 2022r:

 

Egzamin pisemny (teoretyczny – test 40 pytań):
dla ELE.03: od 11.01 do 15.01.2022r.
dla ELE.04: od 11.01 do 15.01.2022r.

 

Egzamin praktyczny:
dla ELE.03 (model „w” – wykonanie zadania praktycznego): od 12.01 do 22.01.2022r.
dla ELE.04 (model „d” – „dokumentacja”, rozwiązywany na papierze): 10.01.2022r.

 

Wyniki egzaminów: od 31.03.2022r.

 

Żeby zostać dopuszczonym do egzaminów trzeba złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminu/egzaminów oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.

Deklaracja – prosimy wypełnić Deklarację on-line:
ELE.03, link do Deklaracji >
ELE.04, link do Deklaracji >

 

Uwaga. Po wypełnieniu Deklaracji on-line i kliknięciu „wyślij”, otworzy się strona z potwierdzeniem jej wysłania. Na podany w Deklaracji adres e-mail otrzymasz Deklarację w formie pliku PDF (może trafić do „spamu”). 
Należy wydrukować Deklarację, podpisać i zeskanować w dobrej jakości lub zrobić zdjęcie dobrej jakości. Następnie podpisaną Deklarację należy przesłać mailem na adres: kgnyra@gmail.com 

 

Termin składania Deklaracji na egzaminy w sesji styczeń 2022r.: do 15 września 2021r.

 

Opłata egzaminacyjna: 200 zł
Zdający z ELE.03 i ELE.04 – wpłaty na indywidualne konto bankowe podane w Umowie o kształcenie. 

 

Słuchacz, który nie zadał lub nie zdawał egzaminu państwowego w pierwszym terminie, może przystąpić do niego w następnych terminach – sesjach egzaminacyjnych: styczeń lub czerwiec każdego roku.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, należy nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminu do Kierownika kursów:

Krzysztof Gnyra
tel. kom: 602 231 407
e-mail: kgnyra@gmail.com

 

UWAGA:

 • Na egzamin trzeba przybyć 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 • Warunek przystąpienia do egzaminu – za okazaniem dowodu osobistego.
 • Na salę egzaminacyjną nie można wnosić telefonów komórkowych.
 • Część pisemna (egzamin teoretyczny): każdy zdający musi mieć długopis  z czarnym tuszem – najlepiej dwa długopisy, oraz może mieć kalkulator prosty.
 • Część praktyczna (egzamin praktyczny)
  dla ELE.03: każdy zdający powinien mieć własne ubranie robocze
  dla ELE04każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem  oraz własne przybory: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

 

Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

„Egzamin wewnętrzny” dla Kursu ELE.03 i ELE.04:

 • jest obowiązkowy i
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego jest podstawą do zaliczenia danego Kursu

 

Egzamin odbędzie się w oddziałach Szkoły – w oddziałach firmy Viessmann, w ramach zajęć praktycznych (przerwa w zajęciach, ok. 1 godzina na egzamin). Może zostać zorganizowany w innej formie, jeśli wymagać tego będą ograniczenia epidemiologiczne. 

 

Harmonogram egzaminów wewnętrznych – zostanie ogłoszony pod koniec trwania danego kursu.

 

Informacje dodatkowe
Egzamin w formie pisemnej – testu jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź właściwa na dane pytanie), 40 pytań, czas na rozwiązanie testu: 1 godzina.

 

Egzamin poprawkowy:
Osoby, które z przyczyn losowych nie będą mogły przybyć na egzamin wewnętrzny końcowy, będą miały szansę na egzaminie poprawkowym, którego datę i miejsce podamy w odpowiednim czasie.

 

Ważne:
Osoba, która nie przystąpi do egzaminu wewnętrznego nie otrzyma Zaświadczenia o ukończeniu kursu,
co oznacza, że nie będzie mogła przystąpić do egzaminu państwowego z danej kwalifikacji.

 

 

Pytania i dodatkowe informacje:
Krzysztof Gnyra
tel. kom: 602 231 407
e-mail: kgnyra@gmail.com

Dlaczego warto?

 • CIEKAWA KARIERA – technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach.
 • NIEDOBÓR FACHOWCÓW – w statystykach urzędów pracy techników chłodnictwa i klimatyzacji oraz monterów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych uznaje się za zawody maksymalnie deficytowe.
 • DOBRE WYNAGRODZENIE – jako, że rośnie zapotrzebowanie na fachowców tej branży, to ich zarobki będą rosnąć.
 • PEWNA PRACA – wciąż rośnie liczba zastosowań urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła, w różnych dziedzinach gospodarki.

Trwa nabór na rok 2022/23

Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!
Możesz też zadzwonić pod numer 532 885 642 lub 505 036 015 (pon.-sob. 9-19)